Istoric
Situata la 10 km sud-est de Iasi, în comuna cu fi acelasi nume, Manastirea Bârnova a fost
construita între anii 1626-1666 de catre cei doi întemeietori ai sai, voievozii moldoveni Miron Bamovschi si Eustratie Dabija, pe locul unei vechi . biserici de lemn, care data din 1603 si care
avea hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.


Din anul 1663, când Manastirea a fost închinata Patriarhiei Ierusalimului, sfântul lacas a fost administrat de calugari greci timp de 200 de ani.


În 1728, Grigorie al II-lea Ghica a construit noi case de piatra, zidul de incinta cu tumuri de aparare, creneluri si foisorul de paza.


La 15 septembrie 1863 domeniile si bunurile Manastirii trec în proprietatea statului, în timp ce
palatul Doamnei Da?na este transformat în scoala a satului si casa parohiala. între 1908 si 1945
are statut de parohie, apoi, din 1945 pâna în 1950 este manastire de maici.


Din 1950 pâna în 1990, Manastirea are din nou statutul de parohie, iar în iulie 1991 , Mitropolia
Moldovei si Bucovinei îi reda statutul de manastire de calugari.


În prezent, Manastirea numara 13 vietuitori, care se îndeletnicesc cu pictarea icoanelor, confectionarea plutelor de candela si a tamâiei.


Sfântul locas pastreaza rânduiala traditionala a slujbelor bisericesti, cu cele sapte Laude zilnic.